JOBS IN ENERGY - NIEUWS

Meer dan 1,3 miljoen senioren zijn nog hard aan het werk


8 augustus 2019 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Nieuws


Jobs in Energy Nieuws | Arbeidsmarktplatform t.b.v. de energiesector

De Nederlandse werkvloer verandert van samenstelling omdat meer mensen blijven doorwerken tot een (latere) pensioendatum. Waren er in 2002 maar een half miljoen 55-plussers aan het werk, nu zijn dat er meer dan 1,3 miljoen. Van hen zijn 81 duizend mensen al ouder dan 65 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd is in 2018 65 jaar, terwijl we in 2006 rond 61 jaar al met pensioen konden.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Meer werknemers van 55 jaar of ouder
Het aantal werknemers van 55 jaar of ouder is tussen 2006 en 2018 bijna verdubbeld. Dit komt door overheidsmaatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen, de hogere AOW-leeftijd, de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzende bevolking. Lees meer.