ACTUELE VACATURES ENERGIE

ACTUELE VACATURES ENERGIE

De energiesector is door het groeiende probleem van klimaatverandering en het schaarser worden van fossiele grondstoffen aan grote veranderingen onderhevig. Het is van groot belang dat de sector in de komende decennia overstapt op duurzame vormen van energieopwekking, zoals zonne-energie, wind-energie en energie uit waterkracht.

Door deze noodzakelijke energietransitie zal de sector energie voor grote uitdagingen komen te staan. In de infrastructuur voor zowel opwekking als transport van energie zullen grote aanpassingen nodig zijn. Ook zullen in toenemende mate andere vaardigheden en kwaliteiten gevraagd worden van energieprofessionals die werkzaam zijn in de sector.

Dit alles zal ertoe leiden dat veel werkgelegenheid in de traditionele energiesectoren zal verdwijnen. Aan de andere kant zullen er nieuwe kansen ontstaan in de vorm van nieuwe initiatieven, nieuwe bedrijven en nieuwe vormen van werkgelegenheid die inspelen op de veranderende behoeftes binnen de energiemarkt.

Nieuwe vacatures in een veranderende energiesector

De markt voor vacatures in de energie zal de komende tijd forse veranderingen ondergaan, zoveel is duidelijk. Jobs in Energy is een nieuw carrièreplatform dat zich volledig richt op vacatures in de sector energie. Ons streven is het plaatsen van de beste en meest recente vacatures op het gebied van energie productie, energie transport en diverse gerelateerde en ondersteunende processen.

Vacatures energie in diverse deelgebieden

Jobs in Energie ondersteund organisaties bij het vervullen van vacatures binnen diverse deelsectoren van de energiesector, hierbij kunt u denken aan:

  • Infrastructuur en distributie
  • Installatiewerkzaamheden
  • Nutsbedrijven
  • Offshore diensten
  • Vacatures energiediensten
  • Vacatures energieproductie
  • Olie en gas
  • Overheid
  • Wind, zon en duurzame opwekking

De energiesector is volop in beweging. Dit biedt volop kansen voor bedrijven èn voor werknemers binnen en buiten de sector. Door vergrijzing ontstaat een steeds grotere vervangingsvraag. Daarnaast is er een sterke groei op het gebied van duurzame energie die leidt tot de vraag naar gespecialiseerd personeel. De roep om vakmensen in zeer uiteenlopende specialismen, functieniveaus en regio’s is luid.

Daarnaast heeft Jobs in Energy de ambitie om hét opleidingsplatform te worden in de energiesector. De energietransitie zal leiden tot nieuwe functies, waaraan andere eisen worden gesteld. Er zullen competenties moeten worden versterkt en ontwikkeld.

Jobs in Energy onderzoekt en publiceert samen met haar partners relevante arbeidsmarktontwikkelingen binnen de energiesector. Deze publicaties bieden kandidaten èn bedrijven een unieke kijk op actuele en toekomstige ontwikkelingen die het werken in de energiesector beïnvloeden.

Indien u geïnteresseerd bent in de diensten van Jobs in Energy en haar partners, dan nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.

Bekijk nu de laatste vacatures in energie!

Partners van Jobs In Energy:

Delen