Disclaimer

Jobs in Energy B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan de correctheid en actualiteit van deze website, maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Jobs in Energy B.V. of haar medewerkers geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor de schade tengevolge van het (tijdelijke) niet beschikbaar zijn van de website.